พิพิธภัณฑ์สักทองยินดีต้อนรับ

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย พิพิธภัณฑ์ของเราตั้งอยู่ภายในวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับพิธิภัณฑ์สักทอง

พิพิธภัณฑ์สักทองเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายในวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน และท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา พิพิธภัณฑ์สักทองจัดแสดงวัตถุโบราณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย รวมถึงหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์

YouTube video

ห้องจัดแสดง

ห้องประดิษฐาน “พระคลังมหาสมบัติ”

C5EB59AA-6B02-4BF0-A3AA-7EE5444C3DD7

ห้องประดิษฐาน “พระสยามเทวาธิราช

277600D3-6674-4409-A673-E1F312712C9D

ห้องโถงจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณ

94A62C19-0E62-46F9-900F-00471209162B

ห้องจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระมหาเถระรูปสำคัญ

A20E1DD5-C19F-4A62-AA10-02527A36115E

ไฮไลท์

รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งเท่าพระองค์จริงของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

3A50535E-CB24-430E-82D0-B2CF6CABC2F9

พิพิธภัณฑ์สักทองเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์

พิพิธภัณฑ์สักทองมีอาคารที่สวยงามและโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์

พิพิธภัณฑ์สักทองมีการจัดแสดงวัตถุโบราณมากมายที่หาชมได้ยาก เช่น พระพุทธรูป ธรรมาสน์ คัมภีร์ใบลาน ฯลฯ

พิพิธภัณฑ์สักทองตั้งอยู่ภายในวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์สักทองเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย

หากคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งสนุกสนานและได้ความรู้ พิพิธภัณฑ์สักทองคือสถานที่ที่เหมาะสำหรับคุณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงวัตถุโบราณมากมายที่หาชมได้ยาก เช่น พระพุทธรูป ธรรมาสน์ คัมภีร์ใบลาน ฯลฯ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์สักทองยังมีหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์ ซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชทั้งหมดไว้ด้วยกัน พิพิธภัณฑ์สักทองจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย

 

การเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์สักทอง

พิพิธภัณฑ์สักทองตั้งอยู่ภายในวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์สักทองสามารถเดินทางได้หลายวิธี

 

 

 

  • รถยนต์

 

พิพิธภัณฑ์สักทองตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา ห่างจากพระบรมมหาราชวังประมาณ 1 กิโลเมตร คุณสามารถเดินทางโดยรถยนต์โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที พิพิธภัณฑ์สักทองมีที่จอดรถฟรีสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

 

 

  • รถประจำทาง

 

รถโยสารประจำทางสาย 3, 5, 6, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 64, 65

พิพิธภัณฑ์สักทองมีรถประจำทางหลายสายที่ผ่านหน้าวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ได้แก่ สาย 9, 524, 64, 3, 30 และ 33 คุณสามารถขึ้นรถประจำทางที่ป้ายหน้ากระทรวงกลาโหมหรือหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แล้วลงที่ป้ายหน้าวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร พิพิธภัณฑ์สักทองอยู่ห่างจากป้ายประมาณ 100 เมตร

 

  • เรือด่วนเจ้าพระยา

พิพิธภัณฑ์สักทองสามารถเข้าถึงได้ด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา คุณสามารถขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าราชวงศ์หรือท่าพระจันทร์ แล้วลงที่ท่าเทเวศร์ พิพิธภัณฑ์สักทองอยู่ห่างจากท่าเรือประมาณ 500 เมตร

 

  • เดิน

พิพิธภัณฑ์สักทองตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังและวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร คุณสามารถเดินไปยังพิพิธภัณฑ์สักทองได้ภายใน 10 นาที 

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์สักทอง

ประกาศ ปรับราคาเข้าชม พิพิธภัณฑ์สักทอง 1 มกราคม พ.ศ.2567

จะทำการปรับราคาบัตรเข้าชม

จากราคาเดิมท่านละ 30 บาท เป็นท่านละ 50 บาท

ผู้สูงอายุ 60 ปี และเด็ก เข้าชมฟรี (เด็กสูงไม่เกิน 135ซ.ม.)

ภิกษุ สามเณร เข้าชมฟรี