• พิพิธภัณฑ์สักทอง

พิพิธภัณฑ์สักทองยินดีต้อนรับ

พิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 18 พระองค์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชมได้รับรู้ถึงพระประวัติทุกพระองค์ ว่ามีคุณูปการต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง พิพิธภัณฑ์สักทองเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.ทุกวัน